การวัดความสำเร็จ: การวิเคราะห์ที่สำคัญสำหรับแคมเปญการตลาด SMS

การวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาด SMS Marketing เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของแคมเปญและให้ข้อมูลสำหรับการปรับแต่งในอนาคต. นี่คือการวิเคราะห์ที่สำคัญที่ควรทำ:

1. การวัด Conversion Rate:

 • ติดตามจำนวนผู้รับที่ทำการกระทำตาม CTA.
 • คำนวณอัตราการแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์.

2. การตรวจสอบการเปิดอ่าน (Open Rate):

 • ตรวจสอบจำนวนข้อความที่ถูกเปิดอ่าน.
 • วิเคราะห์ว่าข้อความได้รับความสนใจหรือไม่.

3. การติดตาม Click-Through Rate (CTR):

 • วัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าคลิกที่ลิงก์ใน SMS.
 • คำนวณ CTR เพื่อดูว่ามีการตอบสนองจากลูกค้ามากน้อยแค่ไหน.

4. การสำรวจ Segment Performance:

 • แยกแยะประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย.
 • พิจารณาว่ากลุ่มไหนมีการตอบสนองที่ดีที่สุด.

5. การวิเคราะห์การส่งในเวลา:

 • วิเคราะห์ข้อมูลเวลาที่ SMS ถูกส่ง.
 • จัดตารางการส่งในเวลาที่เหมาะสม.

6. การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า:

 • ติดตามข้อมูลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากแคมเปญ.
 • หากเป็นไปได้, ให้ข้อมูลติดต่อลูกค้าที่กระทำ.

7. การวัดการรักษาลูกค้า (Retention Rate):

 • วัดว่าลูกค้าที่เคยทำธุรกรรมมาแล้วยังคงทำธุรกรรมต่อหรือไม่.
 • สำรวจว่าแคมเปญได้มีส่วนช่วยในการรักษาลูกค้าหรือไม่.

8. การสำรวจการใช้งานของลูกค้า:

 • ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ.
 • ทราบถึงรูปแบบการทำธุรกรรมหรือการเข้าชมหน้าเว็บ.

9. การวิเคราะห์ข้อมูลสัมฤทธิ์:

 • คำนวณค่า ROI (Return on Investment) ของแคมเปญ.
 • พิจารณาว่าการลงทุนในแคมเปญมีผลต่อกำไรหรือไม่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *